Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Προγραμματική Συμφωνία με το Ευρωπαίκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Προγραμματική Συμφωνία με το Ευρωπαίκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Προγραμματική Συμφωνία με το Ευρωπαίκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση

  Την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, στις 11.00 στο κεντρικό αμφιθέατρο, θα

  πραγματοποιηθεί Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση για τους φοιτητές 5ου και

  7ου εξαμήνου. Οι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν προηγουμένως στο

  Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, ενώ θα δοθούν πιστοποιητικά

  παρακολούθησης. Για τα μαθήματα που τυχόν γίνονται στο διάστημα 11.00-

  15.00 την Τετάρτη δεν θα ληφθούν απουσίες για τους φοιτητές που θα

  παρακολουθήσουν την ημερίδα.

   

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ