Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Ανακοίνωση Παρουσίασης Πτυχιακών & Ορκωμοσία

  ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Ενόψει της τελετής ορκωμοσίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/12/2016, παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιούνται μέχρι και την Τετάρτη 30/11/2016.
  Την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα παρουσίασης καθορίζουν οι έχοντες την ευθύνη επίβλεψης εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, μετά από συνεννόηση με τα λοιπά μέλη της
  εξεταστικής επιτροπής και τους εξεταζόμενους φοιτητές. Απαιτείται η έγκαιρη κατάθεσησχετικού εντύπου στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα
  ανακοινώσεων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρουσίασης, εκτός από την κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος του σχετικού εντύπου βαθμολόγησης, πρέπει να κατατεθεί
  αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε CD).
  Για τη συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας των φοιτητών που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους έναντι του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, απαιτείται υποβολή
  σχετικής αίτησης στο Μητρώο φοιτητών (αίθουσα Δ0.10 ή αποστολή με fax στο τηλ. 2721045306), το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2015.

  Τελευταία νέα

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8