Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Προγραμματική Συμφωνία με το Ευρωπαίκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Προγραμματική Συμφωνία με το Ευρωπαίκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Προγραμματική Συμφωνία με το Ευρωπαίκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Ανακοίνωση για το μάθημα Πολιτική Οικονομία

  ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.

  Το μάθημα «Πολιτική Οικονομία» με τον κ. Ανδριακόπουλο Κωνσταντίνο, θα αναπληρωθεί ως εξής:

  Τρίτη, 13/12/2016, 10:00 -14:00

  Δευτέρα, 19/12/2016, 10:00 - 14:00  και 16:00 - 20:00

  Τρίτη,  20/12/2016, 10:00 -14:00

  Τρίτη,  10/01/2017, 10:00 - 14:00

  Δευτέρα, 16/01/2017, 10:00 - 14:00  και 16:00 - 20:00

  Τρίτη,  17/01/2017, 10:00 - 14:00

  Από τη Γραμματεία

  15-12- 2016