Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Ανακοίνωση για το μάθημα Πολιτική Οικονομία

  ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Ο.

  Το μάθημα «Πολιτική Οικονομία» με τον κ. Ανδριακόπουλο Κωνσταντίνο, θα αναπληρωθεί ως εξής:

  Τρίτη, 13/12/2016, 10:00 -14:00

  Δευτέρα, 19/12/2016, 10:00 - 14:00  και 16:00 - 20:00

  Τρίτη,  20/12/2016, 10:00 -14:00

  Τρίτη,  10/01/2017, 10:00 - 14:00

  Δευτέρα, 16/01/2017, 10:00 - 14:00  και 16:00 - 20:00

  Τρίτη,  17/01/2017, 10:00 - 14:00

  Από τη Γραμματεία

  15-12- 2016

  Τελευταία νέα

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8