Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Εξέταση εργαστηρίων

  Ανακοινώνεται κατά την ερχόμενη Τετάρτη 13/09/2017 και ώρα 09:00 – 11:00 στην εξέταση εργασ-τηρίων Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκη-σης, μπορούν να συμμετάσχουν όσοι φοιτητές πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Έχουν δηλώσει το μάθημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
  2. Έχουν παρακολουθήσει το μάθημα και δεν έχουν κοπεί από απουσίες ή έχουν εξεταστεί ανεπι-τυχώς σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος


  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ

  Τελευταία νέα

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8