Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Πίνακες συμπληρωματικής αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών κι Εργαστηριακών Συνεργατών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

  Ανακοινώνεται ότι από τις 10-10- 2017 αναρτήθηκε η
  Συμπληρωματική Εισηγητική Έκθεση με τους πίνακες
  αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών κι Εργαστηριακών
  Συνεργατών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 του Τμήματος
  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο γνωστικό
  αντικείμενο «Οικονομική Διαχείριση – Λογιστική». Οι
  υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται από τη Γραμματεία
  του Τμήματος από τις 10-10- 2017 έως και 12-10- 2017 και
  ώρες από 9.00 π.μ - 14.00 μ.μ. Τυχόν υπομνήματα θα
  πρέπει να υποβληθούν μέχρι και την 12/10/2017 και ώρα
  14.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ

  Τελευταία νέα

   

  Logo ERME8EDIPOL Relenge 8