Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαθήματα αντί πτυχιακής εργασίας

  Ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι φοιτητές
  μπορούν να επιλέξουν αντί πτυχιακής εργασίας τέσσερα (4)
  οποιαδήποτε μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής με
  την προϋπόθεση ότι αυτά προσφέρονται στο εκάστοτε εξάμηνο.

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ
  19-3-2019