Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Ενιαίο Μητρώο Φοιτητών
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Πρόγραμμα Επανεξέτασης

   

   

  ΜΑΘΗΜΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΑΙΘ

  ΗΜΕΡΑ

  ΩΡΑ

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 153 13/3 11

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ)

   ΤΣΟΥΝΤΑΣ  132 13/3 11:30

  ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

   ΤΣΟΥΝΤΑΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 150 15/3 11

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

   ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ  Δ-05 12/3 9

  ΓΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΙΟ

   ΤΣΟΥΝΤΑΣ 132 13/3 12

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠ  150 14/3 17

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

   ΜΑΥΡΕΑΣ  130 12/3  11

   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  138  13/3  12

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΤΑ

  ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ  137 13/3  13

   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

   ΠΑΠΟΥΔΑΚΗ Δ-05 12/3 11

   

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ
  ΕΝΩΣΗΣ

   

  ΠΑΠΟΥΔΑΚΗ Δ-05 12/3 11

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  150  14/3 17 

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

   ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ  Δ-05 12/3 9

  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  Δ-01 12/3 15

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

   ΧΡΗΣΙΜΟΣ  134 14/3 13

   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΤΑ

   ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  150 14/3  17

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ι

   ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

   132

  14/3 13

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΧΡΗΣΙΜΟΣ  134  14/3  13 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Κ' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

   ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ  153 12/3 15

  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

   ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ 92-1 13/3 9

   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ

  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  141  13/3  15 

  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

   ΧΡΗΣΙΜΟΣ  134 14/3 13

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Δ-05 12/3 9

  ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ 134  13/3  11 

  ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ  150 15/3  11 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

   ΜΑΥΡΕΑΣ  130  12/3  11

  ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  139 13/3 9

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

   ΜΠΙΤΣΑΝΗ  131 12/3 13

   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ)

   ΤΣΟΥΝΤΑΣ  132  13/3 11:30

  ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ
  ΕΡΓΑΣΙΑ

   ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ  134 15/3  13

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

   ΧΡΗΣΙΜΟΣ  134 14/3 13