Το τμήμα
Διοίκηση του Τμήματος
Στρατηγική Τμήματος
Ανθρώπινο Δυναμικό
Προπτυχιακές Σπουδές
 • Κατατακτήριες Εξετάσεις
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Έρευνα
  Διεθνείς Συνεργασίες
  Διασφάλιση Ποιότητας
  Φοιτητικά θέματα
 • Erasmus
 • Ανακοινώσεις
 • ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας

   

  ΑΦΙΣΑ ΤΕΙ ΜΑΣΤΕΡ17 small

  ΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Διακυβέρνηση

    

  Metaptyxiako afissa std

   

   

  Προφίλ Τμήματος

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα, πρωτεύουσα του νομού Μεσσηνίας.

   

   

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου προέκυψε από τη συγχώνευση των τμημάτων Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2013.

  Το νέο τμήμα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 91/13(ΦΕΚ131τ.Α), εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ). Αποτελείται από δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

  • Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
  • Τοπικής Αυτοδιοίκησης

   

  Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τους κλάδους της διοικητικής και επιστήμης με έμφαση στην εφαρμογή στις υπηρεσίες Υγείας και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε όλα τα σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτυακές συνδέσεις, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, διαδραστικά μέσα, εξειδικευμένη βιβλιοθήκη κ.α.) με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση και εφαρμογή των επιστημονικών τους γνώσεων.

   

  Το πρόγραμμα Σπουδών μας επίσης τους προσφέρει όλα τα εφόδια για να ακολουθήσουν μετά την αποφοίτησή τους, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

   

  Σκοπός της τετραετούς φοίτησης είναι η εκπαίδευση αποτελεσματικών διοικητικών στελεχών με προσωπικότητα, ήθος και σεβασμό στους θεσμούς και τις αξίες, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας , προσφέροντας έτσι στην κοινωνία.